ใบรับรองคุณภาพ | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

Certificate Detail

ใบรับรองคุณภาพ

ใบรับรองการทนไฟของประตูเหล็ก 3 ชั่วโมง แบบบานเดียวเรียบทึบ

FACULTY OF ENGINEERING CHULALONGKORN UNIVERSITY FIRE SAFETY RESEARCH CENTER

TYPE OF TEST : DETERMINATION OF THE FIRE RESISTANCE OF NON-LOADBEARING ELEMENTS OF CONSTRUCTION

TEST SPECIMEN : SUPA RICH STEEL DOOR (MODEL SD1) The specimen is a Supa Rich steel door (Model SD1) with a single-sided door leaf of dimension 900mm x 2000mm x 40mm. The specimen was mounted in a 15 cm thick reinforced concrete wall, which was installed to the 3m x 3m testing frame. The details of the specimen are shown in Appendix C. The specimen was provided and installed by the client.

TEST MACHINE : Large-scale vertical fumace (Fire Tester III) at the Fire Safety Research Center (FSRC), Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University (Thaialnd). The fumace is capable of producing a standard temperature-time relationship according to several fire resistance standards including BS 476 Part 20: 1987.

TEST RESULTS : The non-loadbearing element of construction described above has the fire resistance of each criterion for the period stated.