แอมเบอร์ คอนโดมิเนียม | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลงาน

แอมเบอร์ คอนโดมิเนียม

แอมเบอร์ คอนโดมิเนียม

ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ลักษณะโครงการ : โครงการคอนโดมิเนียมไฮไรส์ 37 ชั้น 2 อาคาร