ฟิโล ลาดพร้าว 18 | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลงาน

ฟิโล ลาดพร้าว 18

ฟิโล ลาดพร้าว 18

ที่ตั้งโครงการ : ฟิโล ลาดพร้าว 18 ซอยลาดพร้าว 18 ถ. ลาดพร้าว แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ลักษณะโครงการ : คอนโด Low Rise 8 ชั้น 1 อาคาร 53 ยูนิต