เดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลงาน

เดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์

เดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์

ที่ตั้งโครงการ : ถนนป๊อปปูล่า 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ลักษณะโครงการ : อาคารศูนย์การค้า 4 ชั้น