อัลติจูด สามย่าน – สีลม | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลงาน

อัลติจูด สามย่าน – สีลม

อัลติจูด สามย่าน – สีลม

ที่ตั้งโครงการ : ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ : คอนโด Low Rise 8 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 97 ยูนิต