ทริปเปิ้ล วาย เรสซิเด้นท์ สามย่านมิตรทาวน์ | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลงาน

ทริปเปิ้ล วาย เรสซิเด้นท์ สามย่านมิตรทาวน์

ทริปเปิ้ล วาย เรสซิเด้นท์ สามย่านมิตรทาวน์

ที่ตั้งโครงการ : 942 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ลักษณะโครงการ : อาคาร High Rise สูง 33 ชั้น