โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลงาน

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

ที่ตั้งโครงการ : 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ลักษณะโครงการ : โรงพยาบาลเอกชน อาคาร 1 อาคาร