ไรส์ พระราม 9 | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลงาน

ไรส์ พระราม 9

ไรส์ พระราม 9

ที่ตั้งโครงการ : ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม Low Rise 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร รวมทั้งหมด 655 ยูนิต