ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทยแห่งประเทศไทย | ศุภริช
  Sale Support : 02-509-4438 , info@suparich.co.th

ผลงาน

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทยแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทยแห่งประเทศไทย

ที่ตั้งโครงการ : 43 ถนน บางปะกง - ฉะเชิงเทรา ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

ลักษณะโครงการ : ศูนย์การเรียนรู้ 1 อาคาร